Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
APROVAR LES ACTES PENDENTS DE LES SESSIONS PLENARIES CELEBRADES EN LES DATES SEGÜENTS: 29–04–2019, 30–04–2019, 14–05–2019, 28–05–2019.
<