La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE RECOLZAMENT A LA CANDIDATURA DE L'ASSOCIACIÓ AMPERT A LA CREU DE SANT JORDI - Expedient SEC/79/2020
DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA INCIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL 2020 I LA PLANTILLA DE PERSONAL - Expedient INT/83/2020
DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU VIGENT AL 2020. - Expedient TRE/89/2020
DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA INICIALMENT ELS REGLAMENTS DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI COL·ECTIU DE TREBALL I DELS ACORDS DE CONDICIONS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT SANT SADURNI D'ANOIA - Expedient RRH/30/2020
DICTAMENT PEL QUAL S'APROVA L'ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI- TIPUS PER A L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS (AGIPH), A LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES - Expedient SEC/33/2020
DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE CULTURAL PLAÇA NOVA - Expedient SEC/15/2020
DICTAMENT PEL QUAL S'APROVA L'AVALUACIÓ DEL II PLA D'IGUALTAT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2013-2016 - Expedient BSO/119/2018
DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ INICIAL PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 03/02/2020 DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I MUSEOLÒGIC DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CAVA DE LA FASSINA DE CAN GUINEU, REDACTAT PER L'EMPRESA GUANYADORA DEL CONCURS D'IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT - Expedient SEC/539/2018
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC I DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT SADURNÍ DE SUPORT ALS CITATS A DECLARAT PER LA GUÀRDIA CIVIL PEL TALL A LA JONQUERA DEL PASSAT 11 I 12 DE NOVEMBRE DE 2019. - Expedient SEC/78/2020
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES, PER AL PLE DE FEBRER DE 2020 - Expedient SEC/80/2020
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, PER AL PLE DE FEBRER DE 2020 - Expedient SEC/81/2020
MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT A LA JORNADA DE LLUITA DEL PROPER 8 DE MARÇ DEL 2020 - Expedient SEC/82/2020
PRECS I PREGUNTES
<