Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:01:05
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CONVOCAT`ROA DE LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ
00:01:05
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE L'AVAL PER IMPORT DE 90.000? PRESENTAT PER AGROMILLORA IBERIA SL DERIVAT DE LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER COMPLIMENT DEL CONVENI - Expedient SEC/434/2016
00:05:12
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:05:12
DENEGAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 67.216,89? DEL CONTRACTE DE LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA BIOMASSA I EL SEU SUBMINISTRAMENT TÈRMIC A LA PISCINA I PAVELLÓ MUNICIPALS, AL CEIP JACINT VERDAGUER I L'ESCOLA BRESSOL LA FIL·LOXERETA, I EL SEU MANTENIMENT INTEGRAL - Expedient SEC/45/2019
00:05:51
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE L'AVAL PER IMPORT DE 90.000? PRESENTAT PER AGROMILLORA IBERIA SL DERIVAT DE LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER COMPLIMENT DEL CONVENI - Expedient SEC/434/2016
00:05:51
APRO VAR L'ACORD REGULADOR DE LA CREACIÓ D'UN COMPLEMENT PER ÚS D'ARMA DE FOC PER PART DE LA POLICIA LOCAL PER L'ANY 2019 - Expedient RRH/242/2018
00:17:52
DENEGAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 67.216,89? DEL CONTRACTE DE LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA BIOMASSA I EL SEU SUBMINISTRAMENT TÈRMIC A LA PISCINA I PAVELLÓ MUNICIPALS, AL CEIP JACINT VERDAGUER I L'ESCOLA BRESSOL LA FIL·LOXERETA, I EL SEU MANTENIMENT INTEGRAL - Expedient SEC/45/2019
00:17:52
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU VIGENT AL 2019. - Expedient INT/107/2019
00:22:46
APROVAR L'ACORD REGULADOR DE LA CREACIÓ D'UN COMPLEMENT PER ÚS D'ARMA DE FOC PER PART DE LA POLICIA LOCAL PER L'ANY 2019 - Expedient RRH/242/2018
00:22:46
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:36:49
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU VIGENT AL 2019. - Expedient INT/107/2019
00:36:49
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
01:18:10
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
01:18:10
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER POSAR EN MARXA UN SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA DE PINTADES I GRAFITIS NO AUTORITZATS. - Expedient SEC/98/2019
01:30:36
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
01:30:36
MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2019- Expedient SEC/100/2019
01:45:40
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER POSAR EN MARXA UN SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA DE PINTADES I GRAFITIS NO AUTORITZATS. - Expedient SEC/98/2019
01:45:40
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER ESTABLIR UNA CINQUENA SETMANA AL CASAL D'ESTIU QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT Expedient SEC/99/2019
02:33:35
MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2019- Expedient SEC/100/2019
02:33:35
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC SOBRE ELS GREUGES HISTÒRICS AMB LES SEVES CONNEXIONS FERROVIÀRIES I LA DEFICIÈNCIA DE LA TOTALITAT DE LA LÍNIA R4 DE RODALIES RENFE - Expedient SEC/101/2019
02:51:59
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER ESTABLIR UNA CINQUENA SETMANA AL CASAL D'ESTIU QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT Expedient SEC/99/2019
02:51:59
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
03:34:43
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC SOBRE ELS GREUGES HISTÒRICS AMB LES SEVES CONNEXIONS FERROVIÀRIES I LA DEFICIÈNCIA DE LA TOTALITAT DE LA LÍNIA R4 DE RODALIES RENFE - Expedient SEC/101/2019
03:34:43
PRECS I PREGUNTES
04:17:06
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
04:17:06
PRECS I PREGUNTES
04:17:06
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   2 Intervenciones
1  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CONVOCAT`ROA DE LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ
00:01:05   2 Intervenciones
2  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:05:12   Sin intervenciones
3  APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE L'AVAL PER IMPORT DE 90.000? PRESENTAT PER AGROMILLORA IBERIA SL DERIVAT DE LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER COMPLIMENT DEL CONVENI - Expedient SEC/434/2016
00:05:51   16 Intervenciones
4  DENEGAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 67.216,89? DEL CONTRACTE DE LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA BIOMASSA I EL SEU SUBMINISTRAMENT TÈRMIC A LA PISCINA I PAVELLÓ MUNICIPALS, AL CEIP JACINT VERDAGUER I L'ESCOLA BRESSOL LA FIL·LOXERETA, I EL SEU MANTENIMENT INTEGRAL - Expedient SEC/45/2019
00:17:52   14 Intervenciones
5  APROVAR L'ACORD REGULADOR DE LA CREACIÓ D'UN COMPLEMENT PER ÚS D'ARMA DE FOC PER PART DE LA POLICIA LOCAL PER L'ANY 2019 - Expedient RRH/242/2018
00:22:46   20 Intervenciones
6  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU VIGENT AL 2019. - Expedient INT/107/2019
00:36:49   32 Intervenciones
7  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
01:18:10   21 Intervenciones
8  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
01:30:36   9 Intervenciones
9  MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER POSAR EN MARXA UN SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA DE PINTADES I GRAFITIS NO AUTORITZATS. - Expedient SEC/98/2019
01:45:40   34 Intervenciones
10  MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2019- Expedient SEC/100/2019
02:33:35   15 Intervenciones
11  MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER ESTABLIR UNA CINQUENA SETMANA AL CASAL D'ESTIU QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT Expedient SEC/99/2019
02:51:59   30 Intervenciones
12  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC SOBRE ELS GREUGES HISTÒRICS AMB LES SEVES CONNEXIONS FERROVIÀRIES I LA DEFICIÈNCIA DE LA TOTALITAT DE LA LÍNIA R4 DE RODALIES RENFE - Expedient SEC/101/2019
03:34:43   19 Intervenciones
13  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
04:17:06   Sin intervenciones
14  PRECS I PREGUNTES
04:17:06   13 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
04:28:50   Sin intervenciones
<