Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 26-02-2019
00:01:07
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/569/2011
00:01:49
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM QUALIFICACIONS UA6 LA TIMBA (COLLDEJUI SL I M C T) - Expedient URB/229/2018
00:17:04
APROVAR LA DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA SITUADA A LES VORES DEL TORRENT DE LES SOLANES EN L'ANTIGA HORTA, ÀMBIT DE L'HORT D'EN PITU FÈLIX - Expedient SEC/183/2019
00:22:19
PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA - Expedient SEC/43/2019
00:51:49
APROVAR LA MODIFICACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA CASA DELS AVIS - Expedient SEC/70/2019
01:38:13
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE VILARNAU - Expedient SEC/47/2019
02:01:42
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ANIMALS. - Expedient SAN/114/2018
02:05:22
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
02:10:10
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
02:10:24
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLITICS DEL RECOLZAMENT DE LA SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES DE L'ADHESIÓ A LA CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI A LA SOCIETAT CORAL EL RAÏM DE SANT CUGAT SESGARRIGUES - Expedient ALC/1/2019
02:10:39
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER GARANTIR LA CONTINUITAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL A CATALUNYA.- Expedient SEC/181/2019
02:14:56
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER AL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 24/2015 DESPRÉS DE L'AIXECAMENT DEL VETO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - Expedient SEC/182/2019
02:42:05
PRECS I PREGUNTES
02:54:05
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 26-02-2019
00:01:07   1 Intervención
2  APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/569/2011
00:01:49   15 Intervenciones
3  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM QUALIFICACIONS UA6 LA TIMBA (COLLDEJUI SL I M C T) - Expedient URB/229/2018
00:17:04   13 Intervenciones
4  APROVAR LA DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA SITUADA A LES VORES DEL TORRENT DE LES SOLANES EN L'ANTIGA HORTA, ÀMBIT DE L'HORT D'EN PITU FÈLIX - Expedient SEC/183/2019
00:22:19   15 Intervenciones
5  PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA - Expedient SEC/43/2019
00:51:49   19 Intervenciones
6  APROVAR LA MODIFICACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA CASA DELS AVIS - Expedient SEC/70/2019
01:38:13   29 Intervenciones
7  APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE VILARNAU - Expedient SEC/47/2019
02:01:42   13 Intervenciones
8  RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ANIMALS. - Expedient SAN/114/2018
02:05:22   15 Intervenciones
9  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
02:10:10   1 Intervención
10  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
02:10:24   1 Intervención
11  MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLITICS DEL RECOLZAMENT DE LA SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES DE L'ADHESIÓ A LA CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI A LA SOCIETAT CORAL EL RAÏM DE SANT CUGAT SESGARRIGUES - Expedient ALC/1/2019
02:10:39   13 Intervenciones
12  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER GARANTIR LA CONTINUITAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL A CATALUNYA.- Expedient SEC/181/2019
02:14:56   22 Intervenciones
13  MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER AL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 24/2015 DESPRÉS DE L'AIXECAMENT DEL VETO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - Expedient SEC/182/2019
02:42:05   20 Intervenciones
14  PRECS I PREGUNTES
02:54:05   16 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
03:14:59   Sin intervenciones
<