Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:22
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA D'UN ANY DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MITJANÇANT CONCESSSIÓ DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT REGULAT (ZONES BLAVES) - Expedient SEC/419/2012
00:01:20
APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS PER L'ANY 2019 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/221/2019
00:29:22
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT GRUP DE FUNCIÓ - Expedient INT/194/2019
00:37:38
APROVACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL
00:40:47
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA REFERENT A L'ÀMBIT DELS HIVERNACLES AGROMILLORA IBÈRIA, SL - Expedient SEC/434/2016
00:49:47
APROVACIÓ DEL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient MAM/4/2018
01:02:12
APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ACCIÓ VERS LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS D'OCI A SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient BSO/25/2017
01:02:40
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
01:22:02
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
01:22:26
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2018
01:22:36
DONAR COMPTE DE L'ESTUDI DEL MERCAT AMBULANT SOL·LICITAT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CATALEG DE SERVEIS 2018 - Expedient MER/1/2018
01:23:01
DONAR COMPTE DE L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA SOCIAL QUE FOMENTI LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL AL TERRITORI DE L'ALT PENEDÈS
01:23:15
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A PETICIÓ DE GATSÀ PER A CONTROLAR LES COLÒNIES DE GATS A SANT SADURNÍ - Expedient SEC/230/2019
01:41:05
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN DENÚNCIA DEL CAS DE NEGLIGÈNCIA MÈDIA DE LA CLÍNICA PRIVADA DEXEUS EN EL MARC DE LA CAMPANYA «JUSTÍCIA PER LA CLÀUDIA» - Expedient SEC/231/2019
02:17:49
PRECS I PREGUNTES
02:30:18
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:22   3 Intervencions
2  APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA D'UN ANY DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MITJANÇANT CONCESSSIÓ DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT REGULAT (ZONES BLAVES) - Expedient SEC/419/2012
00:01:20   23 Intervencions
3  APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS PER L'ANY 2019 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/221/2019
00:29:22   15 Intervencions
4  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT GRUP DE FUNCIÓ - Expedient INT/194/2019
00:37:38   13 Intervencions
5  APROVACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL
00:40:47   15 Intervencions
6  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA REFERENT A L'ÀMBIT DELS HIVERNACLES AGROMILLORA IBÈRIA, SL - Expedient SEC/434/2016
00:49:47   15 Intervencions
7  APROVACIÓ DEL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient MAM/4/2018
01:02:12   1 Intervenció
8  APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ACCIÓ VERS LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS D'OCI A SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient BSO/25/2017
01:02:40   15 Intervencions
9  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
01:22:02   1 Intervenció
10  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
01:22:26   1 Intervenció
11  DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2018
01:22:36   1 Intervenció
12  DONAR COMPTE DE L'ESTUDI DEL MERCAT AMBULANT SOL·LICITAT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CATALEG DE SERVEIS 2018 - Expedient MER/1/2018
01:23:01   1 Intervenció
13  DONAR COMPTE DE L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA SOCIAL QUE FOMENTI LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL AL TERRITORI DE L'ALT PENEDÈS
01:23:15   22 Intervencions
14  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A PETICIÓ DE GATSÀ PER A CONTROLAR LES COLÒNIES DE GATS A SANT SADURNÍ - Expedient SEC/230/2019
01:41:05   34 Intervencions
15  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN DENÚNCIA DEL CAS DE NEGLIGÈNCIA MÈDIA DE LA CLÍNICA PRIVADA DEXEUS EN EL MARC DE LA CAMPANYA «JUSTÍCIA PER LA CLÀUDIA» - Expedient SEC/231/2019
02:17:49   13 Intervencions
16  PRECS I PREGUNTES
02:30:18   13 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:44:44   Sense intervencions
<