Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019 - Expedient INT/147/2019
00:00:25
LLICÈNCIA D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE PER L' AMPLIACIÓ DE LES CAVES VILARNAU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA AL MAGATZEM I UNA PORXADA PER COBRIR ELS DIPÒSITS - Expedient URB/181/2018
00:04:00
APROVAR L'ANNEX III DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI A LA COMARCA DE L'ALT PENEDÈS PER A LA CREACIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE LES LLICÈNCIES DE TAXI - Expedient SEC/239/2017
00:07:02
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 15/2019 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB CÀRREC AL R.L.T.D.G. - Expedient INT/235/2019
00:10:46
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER ESTABLIR L'OCUPACIÓ DEL 50% DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAN FERRER I PRESENTAT PER RUBIO JULVE SL - Expedient URB/149/2018
00:21:45
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:21:59
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:22:13
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019 - Expedient INT/147/2019
00:00:25   13 Intervenciones
2  LLICÈNCIA D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE PER L' AMPLIACIÓ DE LES CAVES VILARNAU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA AL MAGATZEM I UNA PORXADA PER COBRIR ELS DIPÒSITS - Expedient URB/181/2018
00:04:00   13 Intervenciones
3  APROVAR L'ANNEX III DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI A LA COMARCA DE L'ALT PENEDÈS PER A LA CREACIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE LES LLICÈNCIES DE TAXI - Expedient SEC/239/2017
00:07:02   13 Intervenciones
4  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 15/2019 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB CÀRREC AL R.L.T.D.G. - Expedient INT/235/2019
00:10:46   15 Intervenciones
5  DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER ESTABLIR L'OCUPACIÓ DEL 50% DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAN FERRER I PRESENTAT PER RUBIO JULVE SL - Expedient URB/149/2018
00:21:45   1 Intervención
6  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:21:59   1 Intervención
7  DONAR COMPTE AL 3DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:22:13   Sin intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:23:29   Sin intervenciones
<