Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
00:00:30
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
00:00:30
DONAR COMPTE DEL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient MAM/4/2018
00:11:30
DONAR COMPTE DEL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient MAM/4/2018
00:11:30
DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2019 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 20 DE MAIG DE 2019 - Expedient SEC/274/2019
00:22:27
DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2019 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 20 DE MAIG DE 2019 - Expedient SEC/274/2019
00:22:27
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:29:14
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:29:14
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:29:33
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:29:33
PRECS I PREGUNTES
00:29:49
PRECS I PREGUNTES
00:29:49
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
00:00:30   13 Intervenciones
2  DONAR COMPTE DEL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient MAM/4/2018
00:11:30   13 Intervenciones
3  DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2019 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 20 DE MAIG DE 2019 - Expedient SEC/274/2019
00:22:27   11 Intervenciones
4  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:29:14   1 Intervención
5  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:29:33   1 Intervención
6  PRECS I PREGUNTES
00:29:49   3 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:31:31   Sin intervenciones
<