Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 2019-2023 I ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ESSA - Expedient SEC/304/2019
00:00:00
1  CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 2019-2023 I ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ESSA - Expedient SEC/304/2019
00:00:00   60 Intervencions
<