Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I NOMENAMENT DE LES TINENCES D'ALCALDIA, PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I DELEGACIONS CONFERIDES PER L'ALCALDIA A REGIDORS I A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PEL MANDAT CORPORATIU 2019-2023 - Expedient SEC/315/2019
00:01:38
CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS - Expedient SEC/315/2019
00:06:01
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GOVERN - Expedient SEC/315/2019
00:07:40
DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS - Expedient SEC/315/2019
00:12:56
RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE REGIDORS/ES - Expedient SEC/315/2019
00:17:08
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS - Expedient SEC/315/2019
00:26:19
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL - Expedient SEC/315/2019
00:43:48
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/315/2019
00:44:35
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I NOMENAMENT DE LES TINENCES D'ALCALDIA, PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I DELEGACIONS CONFERIDES PER L'ALCALDIA A REGIDORS I A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PEL MANDAT CORPORATIU 2019-2023 - Expedient SEC/315/2019
00:01:38   1 Intervención
2  CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS - Expedient SEC/315/2019
00:06:01   1 Intervención
3  CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GOVERN - Expedient SEC/315/2019
00:07:40   23 Intervenciones
4  DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS - Expedient SEC/315/2019
00:12:56   3 Intervenciones
5  RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE REGIDORS/ES - Expedient SEC/315/2019
00:17:08   9 Intervenciones
6  NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS - Expedient SEC/315/2019
00:26:19   15 Intervenciones
7  PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL - Expedient SEC/315/2019
00:43:48   1 Intervención
8  PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/315/2019
00:44:35   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
00:46:54   Sin intervenciones
<