Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:49
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018 - Expedient INT/245/2019
00:01:00
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 31 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient INT/318/2019
00:04:58
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA - Expedient INT/333/2019
00:14:19
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 23/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA , PER CANVI DE DESTINACIÓ DE RECURSOS I PER BAIXA PARTIDA DEL FONS DE CONTINGÈNCIA - Expedient INT/334/2019
00:23:31
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 21/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA - Expedient INT/323/2019
00:36:04
APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER LA MODIFICACIÓ DE LES OBRES DE LA CUINA DE L 'ESCOLA JACINT VERDAGUER
00:40:05
APROVAR LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2020 - Expedient SEC/321/2019
00:46:49
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:48:15
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:48:35
MOCIO QUE PRESENTA LA CUP PER RECUPERAR LA GESTIÓ DIRECTA DE LA CASA DELS AVIS I GARANTIR UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES PER A TOTS/ES ELS/LES TREBALLADORS/RES - Expedient SEC/377/2019
00:48:56
MOCIONS D'URGÈNCIA
01:57:27
PRECS I PREGUNTES
01:57:30
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:49   1 Intervención
2  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018 - Expedient INT/245/2019
00:01:00   13 Intervenciones
3  MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 31 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient INT/318/2019
00:04:58   15 Intervenciones
4  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA - Expedient INT/333/2019
00:14:19   11 Intervenciones
5  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 23/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA , PER CANVI DE DESTINACIÓ DE RECURSOS I PER BAIXA PARTIDA DEL FONS DE CONTINGÈNCIA - Expedient INT/334/2019
00:23:31   17 Intervenciones
6  APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 21/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA - Expedient INT/323/2019
00:36:04   13 Intervenciones
7  APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER LA MODIFICACIÓ DE LES OBRES DE LA CUINA DE L 'ESCOLA JACINT VERDAGUER
00:40:05   17 Intervenciones
8  APROVAR LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2020 - Expedient SEC/321/2019
00:46:49   1 Intervención
9  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:48:15   1 Intervención
10  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:48:35   1 Intervención
11  MOCIO QUE PRESENTA LA CUP PER RECUPERAR LA GESTIÓ DIRECTA DE LA CASA DELS AVIS I GARANTIR UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES PER A TOTS/ES ELS/LES TREBALLADORS/RES - Expedient SEC/377/2019
00:48:56   39 Intervenciones
12  MOCIONS D'URGÈNCIA
01:57:27   1 Intervención
13  PRECS I PREGUNTES
01:57:30   11 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
02:06:49   Sin intervenciones
<