Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:10:21
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CORRESPONENT AL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS PER IMPORT DE 318.854,36? - Expedient SEC/220/2019
00:10:35
APROVACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA - Expedient INT/495/2019
00:15:39
INSTRUCCIONS PEL TANCAMENT COMPTABLE DE L'EXERCICI 2019 - Expedient INT/477/2019
00:21:36
APROVACIÓ CONDICIONS RETRIBUTIVES POLICIA LOCAL - Expedient RRH/266/2019
00:26:23
APROVACIÓ DE LA RLT 2020 - Expedient RRH/262/2019
00:35:19
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:43:40
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:43:54
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE RECLAMANT L'EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL CARRIL BUS-VAO A LA B-23 - Expedient SEC/590/2019
00:44:20
MOCIÓ PER DECLARAR SANT SADURNÍ D'ANOIA, MUNICIPI FEMINISTA - Expedient SEC/592/2019
00:01:50
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:52:06
PRECS I PREGUNTES
00:52:12
PREGUNTA GMS SOBRE EL PLA LOCAL DE JOVENTUT PLE DE DESEMBRE DE 2019 - Expedient SEC/591/2019
00:55:47
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
10  MOCIÓ PER DECLARAR SANT SADURNÍ D'ANOIA, MUNICIPI FEMINISTA - Expedient SEC/592/2019
00:01:50   3 Intervenciones
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:10:21   1 Intervención
2  APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CORRESPONENT AL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS PER IMPORT DE 318.854,36? - Expedient SEC/220/2019
00:10:35   13 Intervenciones
3  APROVACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA - Expedient INT/495/2019
00:15:39   13 Intervenciones
4  INSTRUCCIONS PEL TANCAMENT COMPTABLE DE L'EXERCICI 2019 - Expedient INT/477/2019
00:21:36   17 Intervenciones
5  APROVACIÓ CONDICIONS RETRIBUTIVES POLICIA LOCAL - Expedient RRH/266/2019
00:26:23   13 Intervenciones
6  APROVACIÓ DE LA RLT 2020 - Expedient RRH/262/2019
00:35:19   15 Intervenciones
7  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:43:40   1 Intervención
8  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:43:54   1 Intervención
9  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE RECLAMANT L'EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL CARRIL BUS-VAO A LA B-23 - Expedient SEC/590/2019
00:44:20   13 Intervenciones
11  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:52:06   1 Intervención
12  PRECS I PREGUNTES
00:52:12   26 Intervenciones
13  PREGUNTA GMS SOBRE EL PLA LOCAL DE JOVENTUT PLE DE DESEMBRE DE 2019 - Expedient SEC/591/2019
00:55:47   18 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
01:13:58   Sin intervenciones
<