Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:17
APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER L'ANY 2020 - Expedient HAB/15/2020
00:02:30
APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2020 - Expedient HAB/16/2020
00:06:31
APROVAR PROVISIONALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DERIVADES DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SANTA EULÀLIA - Expedient TRE/225/2019
00:13:56
DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'APROVACIO EL REPARTIMENT D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, SENSIBILITZACIÓ I SOLIDARITAT PER A L'ANY 2019 - Expedient SAL/64/2019
00:29:57
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
00:39:03
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
00:39:34
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:39:50
MOCIO QUE PRESENTA LA CUP PER A LA CREACIO D'UNA COOPERATIVA DE SERVEIS MUNICIPAL - Expedient SEC/12/2020
00:39:56
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER SOL·LICITAR DE FORMA URGENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA ACTUACIÓ QUE MILLORI LA SEGURETAT EN LA CIRCULACIÓ A LA VIA BP-2427 - Expedient SEC/23/2020
01:25:35
PRECS I PREGUNTES
01:32:39
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:17   1 Intervenció
2  APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER L'ANY 2020 - Expedient HAB/15/2020
00:02:30   2 Intervencions
3  APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2020 - Expedient HAB/16/2020
00:06:31   15 Intervencions
4  APROVAR PROVISIONALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DERIVADES DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SANTA EULÀLIA - Expedient TRE/225/2019
00:13:56   15 Intervencions
5  DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'APROVACIO EL REPARTIMENT D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, SENSIBILITZACIÓ I SOLIDARITAT PER A L'ANY 2019 - Expedient SAL/64/2019
00:29:57   13 Intervencions
6  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
00:39:03   1 Intervenció
7  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
00:39:34   1 Intervenció
8  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:39:50   1 Intervenció
9  MOCIO QUE PRESENTA LA CUP PER A LA CREACIO D'UNA COOPERATIVA DE SERVEIS MUNICIPAL - Expedient SEC/12/2020
00:39:56   27 Intervencions
10  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER SOL·LICITAR DE FORMA URGENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA ACTUACIÓ QUE MILLORI LA SEGURETAT EN LA CIRCULACIÓ A LA VIA BP-2427 - Expedient SEC/23/2020
01:25:35   15 Intervencions
11  PRECS I PREGUNTES
01:32:39   21 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:51:22   Sense intervencions
<