Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL "DECÀLEG DE PRIORITATS DEL PLA DE XOC PER A LA REACTIVACIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I CULTURAL DE SANT SADURNI D'ANOIA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISIS DERIVADA DE LA COVID-19".- Expedient SEC/158/2020
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT17/2020 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI - Expedient INT/224/2020
CONVALIDAR EL DECRET NÚM.850/2020, DE 5 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16/2020 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT ESTRAORDINARI EN APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT - Expedient INT/203/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES, VIGENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient TRE/175/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, VIGENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient TRE/180/2020
<