Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS
APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRO D'HABITANTS I COMUNICACIO DE LA XIFRA D'HABITANTS DEL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA DE L'EXERCICI 2020 - Expedient OAC/321/2020
APROVAR L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA AMB EL MUNICIPI DE TORRELAVIT - Expedient URB/69/2020
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MITJANÇANT CONCESSSIÓ DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT REGULAT (ZONES BLAVES) FINS A TENIR EL NOU ADJUDICATARI- Expedient SEC/419/2012
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB), PER A LA CESSIÓ D'HABITATGE DESTINAT A LLOGUER ASEQUIBLE - Expedient SEC/308/2020
APROVACIÓ DEL CONVEN, AMB EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 2020 I L'ADDENDA PER LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRARDINÀRIES PER LA COVID-19 DURANT L'EXERCICI 2020 - Expedient BSO/159/2020
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
INFORMACIÓ AL MINISTERI DE LES DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL ,PMP, I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/197/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ PEL PLE DE SETEMBRE DE 2020: MOCIÓ EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT I DELS LLOCS DE TREBALL DE LA ROBERT BOSCH, LA SAINT GOBAIN, I EMPRESES AMENAÇADES PELS TANCAMENTS TOTALS O PARCIALS I QUE FORMEN PART DEL TEIXIT PRODUCTIU DEL PENEDÈS - Expedient SEC/332/2020
MOCIÓ PEL PLE DE SETEMBRE DE 2020: MOCIÓ DE CONDEMNA A L'ACTUACIÓ DE JOAN CARLES DE BORBÓ I LA RETIRADA DE QUALSEVOL TIPUS D'HONOR O DE DISTINCIÓ - Expedient SEC/333/2020
MOCIÓ QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN PEL PLE DEL MES DE SETEMBRE DE 2020: MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D'INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - Expedient SEC/350/2020
PRECS I PREGUNTES
<