Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES - Expedient SEC/69/2021
00:08:41
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL SETEMBRE I OCTUBRE DE 2020
00:15:13
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/57/2021
00:15:34
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/56/2021
00:18:53
REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA - Expedient HAB/63/2021
00:22:50
DONAR SUPORT I CONSENTIMENT PER A QUE ELS CONEIXEMENTS I LA TÈCNICA DE L'ELABORACIÓ DELES CATIFES I ALTRES ELEMENTS AMB FLORS I MATERIALS NATURALS, SIGUIN INSCRITS A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI IMMATERIAL DE LA UNESCO - Expedient SEC/43/2021
00:23:09
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
00:27:45
DONAR COMPTE DEL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
00:27:59
INFORMACIÓ AL MINISTERI DE LES DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL ,PMP, I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/197/2020
00:28:15
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
00:28:32
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
00:28:52
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER RECLAMAR UN MILLOR FINANÇAMENT ALS ENS LOCALS - Expedient SEC/416/2020
00:29:25
MOCIÓ DE LA FCM PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L'ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU - Expedient SEC/417/2020
00:29:49
MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE ELS ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS - Expedient SEC/17/2021
00:43:19
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE SANT SADURNÍ D'ANOIA DE SUPORT A PABLO HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ - Expedient SEC/53/2021
00:49:13
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:56:20
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER EXIGIR LA RETIRADA DE L' ACUSACIÓ DE LA GENERALITAT EN LES CAUSES OBERTES CONTRA INDEPENDEDNTISTES. - Expedient SEC/55/2021
00:59:43
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES PER LES MANIFESTACIONS AL PERTÚS. - Expedient SEC/56/2021
01:13:26
PRECS I PREGUNTES
01:17:36
Inicio  Inicio
00:03:24   5 Intervenciones
1  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES - Expedient SEC/69/2021
00:08:41   8 Intervenciones
2  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL SETEMBRE I OCTUBRE DE 2020
00:15:13   1 Intervención
3  ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/57/2021
00:15:34   15 Intervenciones
4  ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/56/2021
00:18:53   15 Intervenciones
5  REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA - Expedient HAB/63/2021
00:22:50   1 Intervención
6  DONAR SUPORT I CONSENTIMENT PER A QUE ELS CONEIXEMENTS I LA TÈCNICA DE L'ELABORACIÓ DELES CATIFES I ALTRES ELEMENTS AMB FLORS I MATERIALS NATURALS, SIGUIN INSCRITS A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI IMMATERIAL DE LA UNESCO - Expedient SEC/43/2021
00:23:09   13 Intervenciones
7  DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
00:27:45   1 Intervención
8  DONAR COMPTE DEL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
00:27:59   1 Intervención
9  INFORMACIÓ AL MINISTERI DE LES DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL ,PMP, I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/197/2020
00:28:15   1 Intervención
10  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
00:28:32   1 Intervención
11  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
00:28:52   1 Intervención
12  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER RECLAMAR UN MILLOR FINANÇAMENT ALS ENS LOCALS - Expedient SEC/416/2020
00:29:25   1 Intervención
13  MOCIÓ DE LA FCM PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L'ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU - Expedient SEC/417/2020
00:29:49   11 Intervenciones
14  MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE ELS ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS - Expedient SEC/17/2021
00:43:19   13 Intervenciones
15  MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE SANT SADURNÍ D'ANOIA DE SUPORT A PABLO HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ - Expedient SEC/53/2021
00:49:13   15 Intervenciones
16  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:56:20   5 Intervenciones
17  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER EXIGIR LA RETIRADA DE L' ACUSACIÓ DE LA GENERALITAT EN LES CAUSES OBERTES CONTRA INDEPENDEDNTISTES. - Expedient SEC/55/2021
00:59:43   11 Intervenciones
18  MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES PER LES MANIFESTACIONS AL PERTÚS. - Expedient SEC/56/2021
01:13:26   9 Intervenciones
19  PRECS I PREGUNTES
01:17:36   23 Intervenciones
<