Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
00:01:17
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2021 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA - Expedient INT/96/2021
00:02:33
Inici  Inici
00:00:14   1 Intervenció
1  RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
00:01:17   3 Intervencions
2  EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2021 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA - Expedient INT/96/2021
00:02:33   19 Intervencions
<