Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:11:54
DICTÀMENS
00:12:02
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/143/2021
00:12:05
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "COMPROMÍS PEL RIU INCLUSIU PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI MITJANÇANT L'EMPODERAMENT DE LES PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL" - Expedient MAM/14/2021
00:16:54
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2021 CUL/59/2021
00:28:00
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA DE LES DADES D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2021 - Expedient INT/144/2021
00:30:21
DONAR COMPTE DE L'ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DEL PENEDÈS EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA - Expedient URB/423/2019
00:30:47
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:31:21
PART DE CONTROL
00:31:21
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
00:31:24
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
00:31:56
MOCIONS
00:32:11
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP PER DONAR SUPORT AL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR EL FUTUR DE CAN GUINEU - Expedient SEC/376/2021
00:32:13
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER DEBATRE EN EL PLE D'AQUEST MES DE SETEMBRE, SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A L'AFGANISTAN. - Expedient SEC/377/2021
00:47:22
MOCIONS D'URGÈNCIA
01:10:55
PRECS I PREGUNTES
01:10:55
Inicio  Inicio
00:11:33   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:11:54   1 Intervención
2  DICTÀMENS
00:12:02   1 Intervención
3  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/143/2021
00:12:05   25 Intervenciones
4  APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 'COMPROMÍS PEL RIU INCLUSIU PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI MITJANÇANT L'EMPODERAMENT DE LES PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL' - Expedient MAM/14/2021
00:16:54   13 Intervenciones
5  CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2021 CUL/59/2021
00:28:00   13 Intervenciones
6  DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA DE LES DADES D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2021 - Expedient INT/144/2021
00:30:21   1 Intervención
7  DONAR COMPTE DE L'ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DEL PENEDÈS EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA - Expedient URB/423/2019
00:30:47   1 Intervención
8  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
00:31:21   1 Intervención
9  PART DE CONTROL
00:31:21   1 Intervención
10  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
00:31:24   1 Intervención
11  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
00:31:56   1 Intervención
12  MOCIONS
00:32:11   1 Intervención
13  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP PER DONAR SUPORT AL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR EL FUTUR DE CAN GUINEU - Expedient SEC/376/2021
00:32:13   21 Intervenciones
14  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER DEBATRE EN EL PLE D'AQUEST MES DE SETEMBRE, SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A L'AFGANISTAN. - Expedient SEC/377/2021
00:47:22   15 Intervenciones
15  MOCIONS D'URGÈNCIA
01:10:55   1 Intervención
16  PRECS I PREGUNTES
01:10:55   64 Intervenciones
<